Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı > Mevzuat

 

Bağıl Değerlendirme Yönergesi

Öğrenci Konseyi Yönergesi

Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıfı Öğrenci Yerleştirme Yönergesi

Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Genel Not Ortalamaları Mutlak Sistem Karşılıkları

Tıp Fakültesi Eğitim ve Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Llisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik

Diploma Eki, Geçici Mezuniyet Belgesi ve Diğer Belgelerin İkinci Kez Düzenlenmesi İle İlgili Esaslar

Çift Anadal Yönergesi

Yaz Okulu Yönetmeliği

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal,

Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği

Pedagojik Formasyon Sertifika Program Yönergesi

Öğrenci Yurtları Yönetmeliği

Öğrenci Sağlık İşleri ve Sağlık Raporları Yönetmeliği

Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Önlisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik

Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik

Kurumiçi Yatay Geçiş Esasları

Kurumlararası Yatay Geçiş Esasları Yönergesi

Kütüphane Yönergesi

Staj Yönergesi

Yabancı Uyruklu Öğrenci Yönergesi

Simav Teknoloji Fakültesi Bilimsel Hazırlık Programı Yönergesi

İlk %10 ' a Giriş Esaslar

Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Eğitim - Öğretimi Muafiyeti İçin Eşdeğerlikler ve Servis İngilizce Dersi Harf Notu Dönüşümü Yönergesi

Ölçme Yönergesi

Sınav Yönergesi